17  ก.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ้อมมอเตอร์ปั๊มน้ำ จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อผ้าปูโต๊ะประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มใสก้อนและคลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง