30  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชุมเขตศึกษา นักเรียน 6 คน ประจำเดือน ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มใสก้อนและคลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะและเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมูที่ 3 บ้านคลองท้ายบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชุมเขตศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2565
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อยากำจัดเชื้อราและบรรเทาอาการอักเสบของผิวหนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง