30  ธ.ค. 2564
ซื้อ1.นมกล่อง ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนประชุมเขต จำนวน 780 กล่อง2. นมกล่อง ยู.เอช.ที. ขนาด 200 ซีซี โรงเรียนวัดมูลเหล็ก จำนวน 1.700 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถยนต์และรถบรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรรถเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักรแบล็คโฮว์ กำจัดวัชพืชสระน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาเครื่องจักร แบล็คโฮว์ PC200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง