องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 20 ส.ค. 2564 ]11
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 29 ก.ค. 2564 ]13
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่องจะขอทำการปิดการจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว [ 30 มิ.ย. 2564 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 [ 10 มิ.ย. 2564 ]15
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]11
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการสอบคัดเลือกอาสามัครบริบาลท้องถิ่น [ 19 ส.ค. 2563 ]14
7 ประกาศรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 27 ก.ค. 2563 ]14
8 ประกาศ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 15 มี.ค. 2562 ]11
9 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีประจำปี 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]5
10 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 [ 30 ต.ค. 2560 ]9