องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]32
2 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ [ 20 ก.ค. 2565 ]58
3 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน?ทางสาธารณะ [ 15 มิ.ย. 2565 ]63
4 สิทธิควรรู้สำหรับผู้สูงอายุ [ 10 มิ.ย. 2565 ]70
5 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 10 มิ.ย. 2565 ]57
6 ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 10 มิ.ย. 2565 ]63
7 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างด้านการบริหารงานบุคคล [ 11 พ.ค. 2565 ]72
8 คำสั่งการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง [ 11 พ.ค. 2565 ]55
9 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]65
10 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 28 เม.ย. 2565 ]59
 
หน้า 1|2|3|4