องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านสร้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]29
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]26
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 ส.ค. 2563 ]26
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]27
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]25
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]26
7 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัย3ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ธ.ค. 2562 ]31
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 26 ธ.ค. 2562 ]27
9 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัย2 ครั้งที่2 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]25
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2562 ]28
 
หน้า 1|2