องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


เอกสารแบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง อบต.

    รายละเอียดข่าว

 เรียนท่านผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง  ทุกท่าน
   ขอประชาสัมพันธ์เอกสารแบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง อบต.  ดังนี้

ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    เอกสารประกอบ : เอกสารแบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง อบต.
 
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
: ตัวอย่างแบบฟอร์มวิธีการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
    วันที่ลงข่าว
: 11 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :