องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

    รายละเอียดข่าว

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ : รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :