องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

สำหรับผู้ได้รับคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้กักกัน/กักตัว/คุมไว้สังเกต มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนอาหาร 3 มื้อ ตลอดระยะเวลากักตัว ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สามารถติดต่อได้ทางหมายเลขโทร 037 210309 หรือ 0944343483 นางสาวสุวัสสา เสริมศิลป์ นิติกร    เอกสารประกอบ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
 
: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว :