องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง

    รายละเอียดข่าว

มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง    เอกสารประกอบ : มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เสียหายแก่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :