องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562

    เอกสารประกอบ : รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว :