องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 


แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมติที่ประชุม ๑/๒๕๖๓

    รายละเอียดข่าว

แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมติที่ประชุม ๑/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    เอกสารประกอบ : แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมติที่ประชุม ๑/๒๕๖๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :