องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 
ในหลวงของแผ่นดิน
 
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
 
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด
 
รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
 
เตือนภัย!!! โรคพิษสุนัขบ้าระบาดหนัก อันตรายถึงชีวิ
 
9 เรื่องเข้าใจผิดโรคพิษสุนัขบ้า
 
เจ้าตูบเป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอนในกรง แชร์เป็นวิทยาทา
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?