องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
งานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ส.ค. 2564 ]147
2 รายงานโครงการบ้านต้นขี้เหล็กสู้ภัยใข้เลือดออก [ 25 ธ.ค. 2563 ]145
3 แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2563 ]139
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน [ 2 พ.ย. 2563 ]144
5 รายงานผลการดำเนินงานโโครงการเฝ้าระวังคัดกรอง ป้องกันเบาหวานและความดันโลหิตสูง [ 30 ก.ย. 2563 ]154
6 รายงานผลการดำเนินงานโโโครงการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพช่องปาก [ 18 มิ.ย. 2563 ]142
7 แผนการดำเนินงานโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนฯ ตามมติที่ประชุม ๑/๒๕๖๓ [ 28 พ.ค. 2563 ]141