องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance


วันที่ 9 ธันวาคม 2563 สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น Zero Tolerance โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22