องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริฯ


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ร่วมกับ อบต.บ้านสร้าง อบรมโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตามแนวพระราชดำริฯ
2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22