องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวัง คัดกรอง ป้องกันเบาหวาน


โรงพยาบาลบ้านสร้างร่วมกีบ อบต.บ้านสร้าง อบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ตามโครงการเฝ้าระวัง  คัดกรอง  ป้องกันเบาหวาน 30 กรกฎาคม  2563

2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22