องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส


?เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส? วันที่ 11 ต.ค. 64 เวลา 08.30 น. ? 16.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เปิดรับสมัครสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โดยมี ผู้สนใจเข้ามาสมัคร ณ ห้องประชุม อบต.บ้านสร้าง ===================== อบต.บ้านสร้าง โทรศัพท์. 037 210309
2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22