องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนน และฟุตบาท


นายอำเภอบ้านสร้าง ส่วนราชการประจำอำเภอ จิตอาสากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนร่วมกับ ทต.บ้านสร้าง อบต.บ้านสร้างอบต.บางพลวง อบต.บางเตย อบต.บางกระเบา และเจ้าหน้าที่พนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ถนน และฟุตบาท ถนนทางหลวงหมายเลข3076บริเวณสี่แยกวังกุ้งถึงแยกไปรษณีย์และหมายเลข3626ถึงธกส.บ้านสร้างและแยกถึงรพ.บ้านสร้าง ทั้งนี้ อำเภอบ้านสร้าง กำหนดให้การทำความสะอาด และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมือง เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาและวาระสำคัญของอำเภอเพื่อให้ “เป็นเมืองน่าอยู่” ตามยุทธศาสตร์อำเภอ และแนวปฏิบัติพัฒนาของจังหวัดปราจีนบุรี

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10