องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือ

- เรื่องการการช่วยเหลือ กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ นายวันดี บุญพร้อม ขอให้กำจัดวัชพืชในคลองมะดัน วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10