องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง


คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประชุมพิจารณาให้การช่วยเหลือ

- เรื่องการการช่วยเหลือ กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ นายวันดี บุญพร้อม ขอให้กำจัดวัชพืชในคลองมะดัน วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22