องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง นำโดย นางสาวสุพชรสิริ มาทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานต้าง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประปีของชาติ พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

2023-03-22
2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11