องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ร่วมกับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2023-03-22
2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11