องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ร่วมกับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2024-01-09
2023-04-19
2023-03-22
2022-12-30
2022-11-15
2022-07-25
2022-06-16
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27