องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม"


วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ร่วมกับ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปราจีนบุรีเมืองสะอาด"  โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียนวัดมูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09