องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การจัดโครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565การจัดทำพรมเช็ดเท้า


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ สำหรับ กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ และประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2024-01-09
2023-04-19
2023-03-22
2022-12-30
2022-11-15
2022-07-25
2022-06-16
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27