องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


การจัดทำขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ได้ดำเนินการส่งเสริมและจัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนร่วมกับชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง 

2024-01-09
2023-04-19
2023-03-22
2022-12-30
2022-11-15
2022-07-25
2022-06-16
2022-06-03
2022-06-01
2022-05-27