องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


แจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11


วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ดำเนินการแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11 เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

2022-06-16
2022-06-01
2022-05-27
2022-05-12
2022-05-12
2022-04-01
2022-04-01
2022-02-04
2021-10-11
2021-06-10