องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


แจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11


วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ดำเนินการแจกจ่ายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ 11 เบื้องต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22