องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 


กิจกรรมการบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง


เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้างจัดการบรรยายเรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง โดย สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

2021-10-11
2021-06-10
2021-06-09
2021-04-22
2020-12-09
2020-09-19
2020-07-31
2020-07-30
2020-07-22
2020-07-22