องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร

 
สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  087-1315099
   
นายปรีชา คล้ายสิงห์ นายไพโรจน์ ดีสวัสดิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  092-3929919
081-7233514
 
นางดาริณี จำลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  087-3720924