องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร


สิบตำรวจเอกมานะ คล้ายสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
037-210309


นายแดง ทวีการ
นางสอาด สังข์กร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
037-210309 037-210309

นางดาริณี จำลอย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
037-210309