องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางสาวสุพชรสิริ มาทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
089-8323968
   
 
ว่าง นางมะลิด สารภาพ นายธัชณะพิศาล ไพศาล
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 037-210309  097-2381326 081-4753198