องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
 
ที่ทำการ อบต.


เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง

40 หมู่ 3 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  25150

โทรศัพท์  037-210309  โทรสาร 037-210-309

E- mail : saraban@bansanglocal.go.th

WebSite :  WWW.BANSANGLOCAL.GO.TH