องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 

 
  เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"
 
11 ต.ค. 2564 เอกสารแบบขอแจ้งการหาเสียงเลือกตั้ง อบต.
7 ต.ค. 2564 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
7 ต.ค. 2564 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
7 ต.ค. 2564 หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
6 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
6 ต.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
20 ส.ค. 2564 มาตรการและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
29 ก.ค. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
5 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟืนฟูคลองวังรี หมู่ 3
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังรี หมู่ 3
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564