องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี : www.bansanglocal.go.th
 
 
 
  การจัดทำขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง
  โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
13 มิ.ย. 2567 รายงาน 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ประจำเดือน มิถุนายน 2567
12 มิ.ย. 2567 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2567
3 เม.ย. 2567 ประกาศฯ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนฯ
13 ธ.ค. 2566 ประกาศ อบตบ้านสร้าง เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
22 มิ.ย. 2566 ความรู้เรื่องป้ายโฆษณา
15 มิ.ย. 2566 การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
14 มิ.ย. 2566 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่
27 พ.ค. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชาวเหนือ - วังเรือ หมู่ 1 2 3 ตำบลบ้านสร้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3 ก.พ. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
5 เม.ย. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสร้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอนุรักษ์ฟืนฟูคลองวังรี หมู่ 3
10 มี.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการอนุรักษ์ฟื้นฟูคลองวังรี หมู่ 3
25 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต สายเลียบคลองวังรีฝั่งขวา หมู่ที่ 3
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
 
 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564